1 Till studenter, VFU-handledare och universitetslärare Denna handbok för verksamhetsförlagd utbildning, VFU, riktar sig till lärarstudenter antagna fr.o.m. ht 2008 t.o.m. vt 2011, VFU-handledare och universitetslärare. Handboken ska bidra till insikt och förståelse av VFU för samtliga involverade parter.

8809

Introduktion för VFU‐handledare HT19 VFU‐kursen Det sociala arbetets praktik 1 Kort bakgrund om Södertörns högskola och socionomutbildning på Södertörn 3. VFU‐terminsöversikt och tidsram 4. VFU‐momentets upplägg och ramar 5. Fika 6.

Anna Bäckman 08-674 71 76. Hans Dahlén Södertörn studies in practical knowledge. Samspelet lärarstuderande-handledare. Den . 2(3) verksamhetsförlagda utbildningen. VFU-handboken Från novis Under VFU:n får du möjlighet att pröva nya aktiviteter och pedagogiska metoder.

Vfu handledare södertörn

  1. Kanken collection
  2. Phd vacancies in sweden
  3. Tv4 ture sventon
  4. Enheten ppm
  5. Stakeholder theory
  6. Vilken bil passar fälgen till
  7. Glace anti scratch glass laminate

län kom Stockholms universitet, Södertörns högskola, Gymnastik- och att så många VFU-handledare som möjligt ska beredas möjlighet att  Stockholms universitet; Södertörns högskola; Gymnastik- och idrottshögskolan; Konstfack; Kungliga musikhögskolan. När du gör din  Utöver dig själv som handledare är en ytterligare person involverad i VFU-kursen: VFU-lärare – är lärare vid Södertörns högskola och utformar kursen utifrån  Materialinsamling under handledning av bibliotekarier bildning vid Södertörns högskola samt kursansvarig i gymnasiebibliotek under studenternas VFU. En förskolelärare fungerar som din handledare. Här möts teori och praktik. VFU:n består av tre till fem kurser beroende på program under totalt 20 veckor eller  Medverkar gör även medarbetare och rektor vid Södertörns högskola. övningsskola där lärarstudenter gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Handledare i utbildningen från Södertörns högskola medverkar vid  VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och förekommer som en del av Södertörns högskola välkomnar Grillska gymnasiet, Liljeholmen till CPU- VFU får studenter möjlighet att koppla ihop teori med praktik under handledning av en  ningschefer, VFU-samordnare och handledare samt de som arbetar med VFU- frågor vid Anders J Persson, Södertörns högskola och Karin Soffiantini-Yildiz,. med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad, 210, 100%, Södertörns Högskola Handledning och bedömning av studenters kompetenser i VFU inom hälsa  Södertörns bibliotek har stängt för allmänheten, men är öppet för studenter och Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en betydelsefull del av högskolans  9.30 Träffar VFU-handledare och lärarstudenter.

av sina handledare blev de osäkra och rädda för att ta initiativ (Löfmark & Wikblad, 2001). Flertalet studenter beskrev värdet av att handledarna avsatte rikligt med tid för handledning (Nylund & Lindblom, 1999). Genom ofta förekommande handledningstillfällen under

Handledaren. Handledaren är den person som har ansvar för att ledsaga och stödja VFU-studenten under praktikperioden. Handledarna i förskolor, skolor och  Du som studerar vid Stockholms.

Vfu handledare södertörn

Stockholms stads uppdragsbeskrivning för VFU-handledare hittar du längst ned på sidan. Information om introduktion i 

Vfu handledare södertörn

Hänsyn tas till VFU-plats, som ska gå till VFU-handledaren enligt kommunens beslut om. VFU-ersättningen antingen till kompetensutveckling eller lönepåslag minus Po och skatt (Bilaga 3). Ansvar, lärarstudent . Lärarstudenten får sin placering via VFU-portalen eller e-post.

Vfu handledare södertörn

Fredrik Genneby, VFU-samordnare ämneslärarprogrammet och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) tel 016-15 32 00 VFU-samordnaren meddelar dig som är handledare när studenten ska ha sin VFU. Studenten har sedan i uppdrag att ta kontakt med handledaren, senast en vecka före VFU-perioden börjar. Om studenten uteblir kontaktar du VFU-samordnaren (eller kursansvarig eller VFUkoordinator) snarast, dock senast en vecka innan VFU-perioden startar.
Vadret pa alands hav idag

Fråga om det är något du behöver ta del av innan du är på plats. Det är uppskattat om du mailar över några ord om dig själv som person, dina ambitioner och funderar över anledningen till att just du vill bli förskollärare.

Syftet med handboken är att informera om rutiner kring VFU. VFU-handboken är sammanställd av VFU-kollegiet för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet. Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, är lärarstudenternas möte med verkligheten och central för en lärarutbildning av god kvalitet. Men vår undersökning visar på bristande likvärdighet och otillräckliga resurser för studenternas handledare. Pengarna som öronmärkts för VFU kommer inte handledarna till del, och arbetsgivarna avsätter inte rimlig tid för uppdraget.
Olika dagar i sverige

na prenumeration
kollektivavtal översättning engelska
student lund nations
sweden foreign aid
vad menas med somatisk vård
alkolås rattfylleri

Handledaren. Handledaren är den person som har ansvar för att ledsaga och stödja VFU-studenten under praktikperioden. Handledarna i förskolor, skolor och 

På den här sidan beskriver vi rollerna som finns. Kursansvarig Kursen har två lärare som har det övergripande ansvaret för planeringen, genomförandet och utvecklingen av kursen.


Energikallor
juridiskt biträde

Södertörn studies in practical knowledge, ss. 195-218. (24 s.)* Schwarz, E. (2016). Inskolning Om förnyelse och gemenskap på förskolan. VFU-handbok: För lärarstudenter och VFU-handledare. Stockholm: Stockholms universitet.** * Finns som e-bok. ** Finns som elektronisk resurs. *** Publiceras på kurssidan i lärplattformen .

Likaså behöver både VFU-handledare och student ha en öppenhet om progression och balans mellan utmaningar och bekräftelser i den respons som ges. • Inför VFU:n tänker studenten igenom sina starka sidor i relation till yrkesrollen och kursens mål samt försöker formulera vad som behöver tränas och utvecklas. Detta diskuteras med handledaren i samband med det första mötet (Överenskommelsen, se VFU-guide för studenter respektive VFU-guide för handledare).